دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
  • سردر دانشگاه علوم پزشکی ایران

img_yw_news
دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

تودیع و معارفه مدیر جدید گروه بیوشیمی

جناب آقای دکتر نجفی ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

By: Ameineh hosseini M.S. Student

Title: Asprosin, a fasting-induced glucogenic protein hormon ..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۵

برگزاری سمینار در سالن کنفرانس گروه بیوشیمی

Title: Serum Cytokeratin 19 Fragment, CK19-2G2, as a Newly Identified Biomarker for Lung Cancer By: Shahin Alizadeh ..

ادامه...

img_yw_news
دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵

برگزاری سمینار در سالن کنفرانس گروه بیوشیمی

Title: Signaling Pathways Altered During the Metastatic Progression of Melanoma By: Alireza Sheikhi M.S. Student ..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۵ آبان ۱۳۹۵

برگزاری سمینار در سالن کنفرانس گروه بیوشیمی

Title: The hyppo pathway By: Tahereh Hosseini M.S. Student ..

ادامه...
  • تماس با دفتر گروه بیوشیمی
  • تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۳۱۴۶

  • تلفکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۷۴۲

  • پست الکترونیک: biochem@iums.ac.ir

  • تماس با دفتر گروه بیوشیمی
  • تلفن: ۰۲۱۸۶۷۰۳۱۴۶

  • تلفکس: ۰۲۱۸۸۶۲۲۷۴۲

  • پست الکترونیک: biochem@iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن