دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

برنامه آزمون های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی رشته بیوشیمی بالینی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ | 
 
ر نام آزمون روز تاریخ ساعت
۱ آنزیم شناسی شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳ تا ۱۵
۲ بیوشیمی تغذیه چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳ تا ۱۵
۳ متابولیسم مواد سه گانه شنبه ۹۷/۱۱/۰۶ ۱۳ تا ۱۵
۴ بیوشیمی هورمون ها و تومورمارکرها چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۰ ۱۳ تا ۱۵
۵ بیوشیمی پیشرفته بافت ها شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳ تا ۱۵
۶ بیوشیمی بالینی چهارشنبه ۹۷/۱۱/۱۷ ۱۳ تا ۱۵

ر نام آزمون روز تاریخ ساعت
۱ ایمونو شیمی شنبه ۹۷/۱۰/۲۹ ۱۳ تا ۱۵
۲ بیوشیمی کشت سلول چهارشنبه ۹۷/۱۱/۰۳ ۱۳ تا ۱۵
۳ بیوشیمی غشاء و اعصاب شنبه ۹۷/۱۱/۱۳ ۱۳ تا ۱۵
۴ بیوشیمی عناصر کمیاب سه شنبه ۹۷/۱۱/۱۶ ۱۳ تا ۱۵
۵ هورمون شناسی بالینی شنبه ۹۷/۱۱/۲۷ ۱۳ تا ۱۵
۶ 

دفعات مشاهده: 681 بار   |   دفعات چاپ: 81 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر