گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی- آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادی
آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۲۱ | 
برنامه آموزش کارآموزان آزمایشگاه تشخیص طبی بیمارستان فیروزآبادی


بازدید از آزمایشگاه بیمارستان فیروزآبادی
 
   
نشانی مطلب در وبگاه گروه بیوشیمی دانشکده پزشکی:
http://iums.ac.ir/find.php?item=90.37317.68651.fa
برگشت به اصل مطلب